Barokk zene – Ökumenikus válogatás a magyarországi egyházzenei archívumok kottatárából – Barokk zene a 18. századból

2.900 Ft

A jelen kötetben szereplő műveket Sylvia Leidemann több gyűjteményből válogatta össze: a kötetben található, mintegy tíz zenemű a Nyugat-Dunántúl három különböző levéltárából származik.

Kategória:

A jelen kötetben szereplő műveket Sylvia Leidemann több gyűjteményből válogatta össze: a kötetben található, mintegy tíz zenemű a Nyugat-Dunántúl három különböző levéltárából származik.

Pannonhalma ősi monostorában az egyes bencések – akár felszentelt papok, akár testvérek voltak -, igen intenzív zenélést folytattak a 18. században. Ennek csupán töredékes nyomai maradtak fenn, azon kották gyűjteményében, amelyet ma Musicotheca Sacra Antiquiora gyűjtőcímmel láttak el. Ebben túlnyomórészt 18. századi zenéket találunk. Részben ismeretlen szerzők művei – a kottákon legalábbis nem tüntették fel a zeneszerző nevét.

František Xaver Brixi (1732-1771), cseh zeneszerző két Tantum ergo-ja a saját korában igen népszerű volt. Érdemes megjegyezni, hogy bár Brixi életét túlnyomórészt Prágában töltötte, művei széles körben ismertek és kedveltek voltak. Magyarországon is több egyházi gyűjteményben találhatók meg az alkotásai.

A győri jezsuiták intenzív zenei életet folytattak,  mind az iskolájukban, mind pedig a Szent Ignác-templomban. Kottaanyaguk jelentős része fennmaradt és ma a Pannonhalmi Főapátság könyvtárában találhatók. Ebből a gazdag állományból két anonim motetta található most jelen kötetben. Egyik Motetta de Nativitate – azaz Karácsonyra szól, míg a másik Motetta de quovis sancto című mű, mely bármely szent ünnepén előadható.

A Soproni Evangélikus Levéltárban őrzött, gazdag kottaanyagból már több zenemű is megjelent. Most egy olyan, sokszínű válogatást találunk ebben a kötetben, amely nem csupán egyházi, vokális műveket tartalmaz, hanem hangszeres kompozícókat is.  Elsőként egy meg nem nevezett zeneszerző Quodlibet-jét, amely énekhangokra és hangszerekre íródott.  Wilhelm Gottfried Enderle (1722-1790) Cembalo versenye igen érdekes  kompozíció és  tanúsítja, hogy nem csupán az istentiszteleteken hangzott fel zene.

Az evangélikus templom három, egymás követő kántora – Wohlmuth Johann (1686-1720 közt volt kántor), Michael Koseck (1746-1767 közt volt kántor) és Samuel Wohlman (1723-1746 közt énekes és kántor) zeneműveikkel is gazdagították a már meglévő gyűjteményt. Ebből Wohlmuthnak két zsoltára, Koseck Ermuntre dich – kezdetű kantátája és Wolhmannak egy Kyrie-je taláható most a kötetben. (Wohlmann élete további részét Boroszlóban – a mai Wroclaw-ban – töltötte.)

Németország különböző helyein, főként pedig Regensburgban működött Christoph Stolzenberg (1690-1764). Mivel a soproni és a regensburgi evangélikus gyülekezet között szoros volt a kapcsolat, Stolzenbergnek száznál több kompozíciója – elsősorban kantátája – került a soproni gyülekezetbe. Értéküket növeli, hogy német területen, a történelem viszontagságai következtében Stolzenberg művei elvesztek. Most egy kantátája a Virágvasárnapra szóló jelenik meg a kötetben.

Az Archivo Jesuítico Musical de Chiquitos- Boliviaból származó kotta anyag, a 18. században a Dél-Amerikába érkező jezsuita részben hittérítő misszió komponált művei.

 A szerzőről:

Az átírt és rekonstruált darabokat Leidemann Sylvia hosszan tartó és elismert kutatómunkájának köszönhetjük. Az argentin-magyar származású karnagy, zenekutató, csembaló művész, 2012 óta a Magyar Tudományos Akadémia – Domus Hungarica ösztöndíjának segítségével végezi kutatásait. Arany Érdemérmes művészünk, kiváló szakmai háttere és világviszonylatban elismert munkássága példaértékű, kimagasló eredményeiért 2021-ben átvette a Magyarság Háza-díját.

Tartalomjegyzék:

Pannonhalmi Főapátság – Musicotheca Sacra AntiquioraPannonhalma Arch Abbey – Musicotheca Sacra Antiquiora

Tantum ergo primum

Canto, alto, tenore, basso, violin primo et secondo unisono, clarino primo e secondo ex C, tympano

Brixi František Xaver (1732–1771)

Tantum ergo secundum

Canto, alto, tenore, basso, violin primo et secondo unisono, clarino primo e secondo ex C, tympanoBrixi František Xaver (1732–1771)

Győri Szent Ignác Jezsuita templom (az eredeti kották jelenleg a Pannonhalmi Főapátság Levéltárában találhatók)

St. Ignatius Jesuit Church in Győr (the original sheet music is currently in the Pannonhalma Arch Abbey)

Motetta de Nativitate

Alto solo, violino primo, violino secondo unisono, alto viola con organo et violone

Anonymus

Motetto de quovis sancto

Canto, alto, tenore concertato, basso, 2 violinis, alto viola, cornu I, cornu II, organo, violone, tympano

Anonymus

Soproni Evangélikus Levéltár zenei archívumából

Musical archive of the Lutheran church in Sopron

Quodlibet

Canto I, canto II, basso, et cembalo

Anonymus

Concerto per cembalo et cordi

Gottfired Wilhelm Enderle (1722-1793)

Ermunter dich…

Basso  solo, violino primo, violino secondo, cornu I, cornu II et organo

Koseck Michael (Soproni evangélikus kántor 1746-1767) (Kapellmeister in Sopron 1746-1767)

Cantata Domenica Palmarum

Canto, alto, tenore, basso, violino I, violino II, con organo

Christoph Stolzenberg (1701-1764)

Kyrie ex C.

Canto, alto tenore, basso, violino I, violino II, 2 clarinis, tympanis, violone con organo

Wohlman Samuel (Soproni evangélikus kántor 1731-1746) (Kapellmeister in in Sopron 1731-1746)

Dixit Dominus – Psalmus 110

Canto concertato, alto, tenor, basso, violin I, violino II, et organo

Wohlmuth Johann (Soproni evangélikus kántor 1686-1720) (Kapellmeister in Sopron 1686-1720)

Confitebor tibi Domine – Psalmus 138

Alto concertato, canto, tenor, basso, violino I, violino II et organo

Wohlmuth Johann (Soproni evangélikus kántor 1686-1720) (Kapellmeister in Sopron 1686-1720)

Archivo Musical de Chiquitos, Bolívia (Bolivia, Chiquitos Musical Archive)

Partidas

De los Continentes (Of the continents): América

De los Colores (Of the colors)

De las Flores (Of the flowers): Rosa (Rose)

De los Frutos (Of the fruits): Durazno (Peach), Higo (Fig), Limón (Lemmon), Manzana (Apple), Naranja (Orange), Pera (Pear)

De los Metales (Of the metals): Bronce (Bronze), Hierro (Iron), Peltre (Pewter), Plata (Silver), Plomo (Lead), Oro (Gold)

De los Meses (Of the months): Enero (January)

M…bitas

De las Piedras (Of the stones): Turquesa (Turquoise)

De las Virtudes (Of the virtues): Caridad (Charity), Fe (Faith), Fortaleza (Sterngth), Prudencia (Prudence)

 

Minuets

Minuet I

Minuet II

 

Versos

Verso III

Verso IV

Verso V

Verso VIII

Verso XIII

 

Sonatas

Sonata III en Re mayor para dos violines y continuo

Sonata in D for two violins and continuo

Allegro – Andante – Presto

Sonata VII en Fa mayor Para dos violines y continuo

Sonata in F for two violins and continuo

Allegro – Presto

 

Piezas para teclado (Keyboard pieces)

Para la Reina de Hungría y Bohemia coronada

(For the crowned queen of Hungary and Bohemia)

Call Now Button